HomeLibreUncategorizedAng Aklat Na Ito Ay Para Sa Iyo

Ang Aklat Na Ito Ay Para Sa Iyo

0.00 

Inihanda ang lathalaing ito upang ibigay ang pangunahing mensahe ng Islam lalung-lalo na sa mga di-Muslim na may maling haka-haka o impormasyon tungkol dito na sadyang lihis sa tunay na kahulugan o diwa ng Islam.



Out of stock

Category:

Description

Sa kabila ng patuloy na paninira at panunuligsa ng Kanluran at mga bansang kanilang naimpluwensiya, sadyang kapuna-puna na marami paring tao sa buong daigdig ang pumapasok sa pananampalatayang Islam. SInuman ang matapat na naghahanap ng katotohanan at nagnanais na matamo ang kapayapaan ay tiyak na matatagpuan lamang niya ito sa Islam. Siya ay malayang yumakap sa Islam maging ano man ang kanyang lahi, kulay o katayuan sa buhay.

Inaanyayahan ko ang lahat na maging matapat sa sarili sa paghahanap ng katotohanan. Ang talino at kaisipan na ipinagkaloob ng Dakilang Lumikha ay nararapat lamang na unang pairalin kaysa sa bugso ng damdamin. Ang pag-gamit lamang ng emosyon ay nagsisilbing balakid sa paghaharap ng tamang landas.